środa, 29 lutego 2012

29 II 2012 - fotorelacja ze spotkania towarzyskiego

W dniu 29 lutego 2012 roku, w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyło się spotkanie towarzyskie. W tym dniu obchodziliśmy urodziny jednego z członków Klubu - Janka Zięciny. 


Janek - klubowy mistrz nalewek, przygotował dla gości spotkania doskonałą Tarninówkę oraz Smorodinówkę. Toastom i życzeniom "Stu lat" i "Darz Bór" nie było końca. środa, 22 lutego 2012

22 II 2012 - NARÓD POD BRONIĄ - relacja ze spotkania z Łukaszem Urbańskim

W dniu 22 lutego 2012 r. gościem Klubu Hubertus był kol. Łukasz Urbański - prawnik, myśliwy, popularyzator strzelectwa sportowego, pasjonat historii, jeden z nielicznych w Polsce specjalistów prawa dostępu do broni palnej. Dziedzina ta znajduje się w obszarze jego badań naukowych (zobacz wykaz publikacji).
Zaproszony gość zaprezentował referat pt.: Naród pod bronią, prawne i historyczne aspekty dostępu do broni myśliwskiej i sportowej. Ponad godzinny, niezwykle żywy referat wygłoszony „z głowy” dotyczył historii dostępu do broni palnej w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. Autor w interesujący sposób powiązał szlachetne tradycje łowieckie i strzeleckie na ziemiach polskich, a także ich wkład w okresach walk o niepodległość zarówno w XIX jak i XX w. Z zaprezentowanych treści wyłania się kolejny dowód na to jak bogate tradycje dostępu do broni palnej myśliwskiej, sportowej i do obrony ma Rzeczpospolita. Bezpośrednio wystąpieniu wywiązała się niezwykle ciekawa dyskusja na temat swoistej inflacji nieczytelnego prawa dostępu do broni palnej w Polsce, zaś autor odpowiadał na nurtujące pytania dotyczące praktycznych aspektów.

Podczas swojego wystąpienia Kol. Łukasz Urbański zaprezentował również prezentację multimedialną dotyczącą dokumentów - pozwoleń na broń wydanych w latach 1853-1960 z kolekcji własnej oraz kolekcji Tomasza Kowalskiego. Interesujące dokumenty obrazowały zróżnicowane przyczyny reglamentacji prawnej dostępu do broni palnej w okresie zaborów, dwudziestoleciu międzywojennym – okresie swoistej wolności i równość w racjonalnym dostępie do broni dla praworządnych obywateli. Autor odniósł się także do lat okupacji hitlerowskiej oraz rzeczywistości prawnej po II Wojnie Światowej.

Z zaprezentowanej dokumentacji historycznej wyłania się również obraz umiłowania szlachetnych i pielęgnowanych tradycji posiadania broni długiej i krótkiej przez myśliwych w Polsce:
Pozwolenie na: jedną dubeltówkę,
jeden rewolwer, jeden flobert
Pozwolenie na: jeden rewolwer, jedną dubeltówkę kal. 16,
jeden sztuciec, cztery floberty

Podczas prezentacji doszło do niespotykanego zbiegu okoliczności. Okazało się bowiem, że w zaprezentowanej kolekcji starych pozwoleń na broń jeden z członków Klubu Myśliwskiego Hubertus - kol.  Wiesław Zieliński rozpoznał swojego przodka – Aleksandra Zielińskiego, który w 1933 r. jako myśliwy uzyskał pozwolenie na dubeltówkę kalibru 12, rewolwer kalibru 9 mm, dubeltówkę kalibru 16:

Pozwolenie na: dubeltówkę kal. 12, rewolwer kal. 9 mm, dubeltówkę kal. 16

środa, 15 lutego 2012

15 II 2012 - FOTOKASTY NOWYM TRENDEM W FOTOREPORTAŻU - relacja ze spotkania z Andrzejem Wierzbieńcem

W środę 15 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie tematyczne dotyczące nowego trendu w fotoreportażu, czyli fotokastach. Prelegentem w trakcie spotkania był kol. Andrzej Wierzbieniec - członek Klubu Myśliwskiego Hubertus, myśliwy, fotograf, dziennikarz. 
Fotokast to multimedialny fotoreportaż. Dzięki fotokastom można opowiedzieć ciekawą historię za pomocą zdjęć i dźwięków. Ideą fotokastu jest stworzenie przekazu komunikacyjnego poprzez zintegrowanie w jednej formie reportażu radiowego z fotoreportażem prasowym. Poprzez multimedialną prezentację można zaprowadzić odbiorcę do bohatera czy wydarzenia, pokazać go na zdjęciach, krótkim filmie, ukazać, jak żyje, wygląda, co lubi. Wszystko to może być doprawione jego prawdziwymi wypowiedziami, dźwiękami, muzyką, a także komentarzem autora.

Zobacz fotokasty o tematyce łowieckiej i przyrodniczej z cyklu "Las 2010 Obrazów"- projektu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie:

Lecą żurawie
Lecą żurawie
Misterium jeleni
Misterium jeleni
Świat według bobra
Świat według bobra
Kol. Andrzej Wierzbieniec przedstawił fotokasty, jako nowy sposób opowiadania historii łowieckich i przyrodniczych, w czym się specjalizuje. Mówił, jak należy robić zdjęcia, by uzyskać jak najlepszy efekt, jak je zaprezentować w sposób interesujący i pomysłowy. Jak dokonać ich selekcji, co powinno zostać w naszych fotozbiorach.


Spotkanie tematyczne uświetniły także imieniny klubowych Ryszardów, którym hucznie składano życzenia Darz Bór! 

środa, 8 lutego 2012

8 II 2012 - DYDAKTYKA ŁOWIECKA - relacja ze spotkania z Joanną Kałużyńską

W środę 8 lutego 2012 roku, w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyło się spotkanie tematyczne poświęcone zagadnieniu dydaktyki łowieckiej. Prelegentem w trakcie tego spotkania była kol. Joanna Kałużyńska, myśliwy, pedagog, sympatyk Klubu Hubertus.


Spotkanie z kol. Joanną Kałużyńską otwiera nową serię spotkań tematycznych, w czasie których prelegentami będą członkowie lub sympatycy klubu, których można spotkać w naszym Klubie na co tygodniowych spotkaniach, a którzy na co dzień zaangażowani są w ciekawe projekty związane z łowiectwem.


Temat dydaktyki łowieckiej jest dla środowiska myśliwych niezwykle istotny. Procesy demograficzne i socjologiczno-kulturowe, zachodzące w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat doprowadziły do dużych zmian w polskim społeczeństwie, jego strukturze, jak również w podejściu do przyrody i ochrony środowiska. Zmiany te sprawiły, że obecnie nad tradycyjnie pojmowanym łowiectwem ciąży negatywny wizerunek pogłębiany tylko przez medialny przekaz nastawiony na eksponowanie plotek i sensacji w miejsce rzetelnej wiedzy na temat naszego środowiska i podejmowanych przez niego działań.
Potwierdzają to badania socjologiczne, z których wynika, że tylko 2% Polaków kojarzy myśliwych z działaniami na rzecz ochrony przyrody i ochrony zwierząt. Co więcej, biorąc pod uwagę kategorie wiekowe, najmniej pozytywnych skojarzeń na temat myśliwych mają ludzie młodzi (15-29 lat). Dlatego też, tak ważne są wszelkie działania zmierzające do przywrócenia pozytywnego wizerunku tradycyjnego łowiectwa, szczególnie w oczach dzieci i młodzieży, spośród których rekrutować się będą przyszli jego adepci, którzy mają kultywować nasze odwieczne tradycje. 

środa, 1 lutego 2012

Harmonogram spotkań LUTY 2012


1 II - spotkanie towarzyskie
8 II - Joanna Kałużyńska - myśliwy, pedagogtemat: "Edukacja łowiecka"
15 II - Andrzej Wierzbieniec - myśliwy, fotograf, dziennikarz - temat: "Fotokasty nowym trendem w fotoreportażu"
22 II - Łukasz Urbański - myśliwy, prawnik, popularyzator strzelectwa sportowego - temat: "Naród pod bronią, prawne i historyczne aspekty dostępu do broni myśliwskiej i sportowej"
29 II - spotkanie towarzyskie