środa, 10 października 2012

10 X 2012 - relacja ze spotkania z Waldemarem Sieradzkim

W środę 10 października 2012, w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyło się spotkanie z kol. Waldemarem Sieradzkim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Krynki, myśliwym, pisarzem. Tematem spotkania były społeczne funkcje lasu. 


W trakcie swojej prelekcji, kol. Waldemar Sieradzki ciekawie opowiadał o zależności między człowiekiem a przyrodą, leśnym Silvarium w Krynkach, bogactwie Puszczy Knyszyńskiej i działalności leśników na terenie Nadleśnictwa Krynki.


Na zakończenie, Nadleśniczy zaprosił wszystkich do odwiedzenia - unikalnej w skali kraju - interaktywnej mapy obszaru Nadleśnictwa Krynki, zawierającej wyczerpującą bazę informacji na temat walorów przyrodniczych i turystycznych tego urokliwego zakątka Podlasia. 

Poniżej migawki ze spotkania:


środa, 3 października 2012

3 X 2012 - relacja ze spotkania z Andrzejem Gdulą

W środę, 3 października 2012 roku, w Klubie Myśliwskim Hubertus zainaugurowany został nowy cykl klubowych spotkań tematycznych. Gościem i prelegentem pierwszego spotkania w nowym cyklu był kol. Andrzej Gdula - prezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ.

Tematem wystąpienia kol. Andrzeja Gduli były przygotowania Polskiego Związku Łowieckiego do obchodów 90-lecia swojego istnienia. PZŁ to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca ponad 100 tys. polskich myśliwych i 2,5 tys. kół łowieckich, którzy czynnie uczestniczą w ochronie rozwoju populacji zwierząt łownych oraz działają na rzecz ochrony przyrody. Geneza PZŁ sięga XIX wieku i działalności pierwszych na ziemiach polskich towarzystw łowieckich. Utworzony prawie 90 lat temu (1923 r.) w Warszawie Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, przekształcił się w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (1929 r.), a następnie przyjął nazwę Polski Związek Łowiecki (1936 r.).

Prezes NRŁ PZŁ planuje rozpoczęcie centralnych uroczystości Jubileuszu 90-lecia PZŁ podczas targów łowieckich Hubertus Expo 2013, które odbędą się w dniach 26–28 kwietnia 2013 roku w Warszawie. W obchodach mają wziąć udział przedstawiciele władz krajowych, FACE, CIC i europejskich związków łowieckich oraz delegacje PZŁ z całej Polski. Kolejnym punktem uroczystości będzie III Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej w dniach 28–30 czerwca 2013 r. pod hasłem „Polska kultura łowiecka na tle Europy”. 19–20 października 2013 roku odbędzie się Hubertus Spalski, a 29 listopada 2013 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie zostanie zorganizowany koncert muzyki myśliwskiej, który ma się również ukazać na płytach DVD.

Ponadto przewiduje się wydanie albumu prezentującego 90 lat łowiectwa w Polsce, wykonanie znaczka okolicznościowego oraz przygotowanie wyjątkowej butelki miodu pitnego z emblematem jubileuszu i logo PZŁ. Powstanie także film dokumentujący uroczystości, a Poczta Polska wypuści specjalną serię znaczków z wizerunkami przedstawicieli sześciu gatunków zwierzyny naszych pól i lasów.

Kończąc swoje wystąpienie kol. Andrzej Gdula podkreślił, że oprócz centralnych uroczystości bardzo ważnym elementem będzie włączenie się struktur okręgowych, kół łowieckich oraz organizacji związanych z łowiectwem w przygotowanie na poziomie okręgowym i lokalnym obchodów 90-lecia związku.  

Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, w czasie której uczestnicy spotkania mieli okazję skomentować wystąpienie prezesa NRŁ oraz zgłosić swoje przemyślenia i pomysły dotyczące planów obchodów jubileuszu.

poniedziałek, 1 października 2012

Harmonogram spotkań PAŹDZIERNIK 2012


3 X - Andrzej Gdula, Prezes NRŁ, temat spotkania: "PZŁ przed jubileuszem 90-lecia PZŁ";
10 X - Waldemar Sieradzki, Nadleśniczy z Krynek, myśliwy, pisarz, temat spotkania: "Społeczne funkcje lasu";
17 X - spotkanie towarzyskie, odprawa myśliwych przed polowaniem w Mongolii;
24 X - spotkanie organizacyjne dotyczące Jubileuszowej Biesiady Klubowej Hubertowiny 2012 (X-lecie Klubu Myśliwskiego Hubertus)