Członkowie
Nr legit.

Imię i Nazwisko
Data przyjęcia
1.
Julian Kędzierski
05.11.2003
2.
Roman Knapik
05.11.2003
3.
Joanna Leśniak
05.11.2003
4.
Wojciech Cieplak
05.11.2003
5.
+Krzysztof Czyszewski
05.11.2003
6.
Piotr Świda
05.11.2003
7.
+Zygmunt Łabędzki
05.11.2003
8.
+Wiesław Zieliński
17.12.2003
9.
Adam Hromiak
17.12.2003
10.
Lech Wesołowski
17.12.2003
11.
+Stanisław Kopyra
17.12.2003
12.
Wojciech Batusiewicz
17.12.2003
13.
Włodzimierz Mikołajczuk
23.03.2004
14.

Jacek Majsak
23.03.2004
15.
Janusz Gocaliński
23.03.2004
16.
Witold Sikorski
23.06.2004
17.
+Janusz Sikorski
22.12.2004
18.
Bohdan Jasiewicz
23.06.2004
19.
Zbigniew Łucyan
23.06.2004
20.
Aleksander J. Zięcina
22.12.2004
21.
Krzysztof Tekliński
30.03.2005
22.
Ryszard Bryk
09.11.2005
23.
+Augustyna Małolepsza
09.11.2005
24.
+Jan Wójcik
09.11.2005
25.
+Józefa Jagielak
29.03.2006
26.
Zdzisław Bąk
29.03.2006
27.
Ryszard Czwarnog
29.03.2006
28.
+Yves Lemauviel
08.11.2006
29.
Krzysztof Morow
20.06.2007
30.
Andrzej Szaniawski
20.06.2007
31.
Jerzy Bertrand 
26.03.2008
32.
Krzysztof Kalisz
26.03.2008
33.
Jerzy Augustyniak
05.11.2008
34.
+Ryszard Dobrowolski
05.11.2008
35.
Jerzy Dörre
18.03.2009
36.
+Paweł Oniśko
18.03.2009
37.
+Benedykt Trojanowski
04.11.2009
38.
Bożena Boczkowska
03.11.2010
39.
Ryszard Musioł
03.11.2010
40.
Ryszard Thomas
03.11.2010
41.
Beata Sala
03.11.2010
42.
Krzysztof Zawadzki
03.11.2010
43.
Andrzej Wierzbieniec
30.03.2011
44.
Stanisław Frelek
09.11.2011
45.
Piotr Pokrzywa
09.11.2011
46.
Waldemar Żuwalski
09.11.2011

47.

Piotr Głowacki
07.11.2012
48.
Joanna Kałużyńska
07.11.2012
49.
Radosław Orzełowski
07.11.2012
50.

Zbigniew Socha
07.11.2012