IdeaPodstawową ideą klubu jest udostępnienie środowisku myśliwskiemu miejsca spotkań towarzyskich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa, jak również umożliwienie im osobistego kontaktu oraz bezpośredniej rozmowy z zaproszonymi gośćmi - nietuzinkowymi ludźmi związanymi z łowiectwem.

Istotą klubu jest integracja środowiska myśliwych oraz podtrzymywanie prastarych, pięknych tradycji myśliwskich.

Klub jest miejscem otwartym, w którym spotykać się mogą nie tylko członkowie klubu, lecz także kierujący się tymi samymi wartościami inni myśliwi oraz sympatycy łowiectwa.