środa, 9 lutego 2011

9 II 2011 "ZAPOMNIANY ŚWIAT OLENDRÓW"- relacja ze spotkania z Pawłem Matwiejczukiem - kustoszem Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Paweł Matwijczuk - kustosz Muzeum Etnograficznego w Warszawie zaprezentował uczestnikom środowego spotkania świat, który zaginął, a który funkcjonował na Mazowszu przez kilkaset lat. To świat Olędrów czyli protestanckich osadników rodem z Fryzji i Niderlandów, a także Niemiec, którzy od XVII wieku zasiedlali nadwiślańskie tereny Mazowsza.

Olędrzy żyli na Mazowszu aż do końca drugiej wojny światowej, której przegrana przez Niemcy spowodowała najpierw ewakuację tej niemieckojęzycznej ludności, a po wyzwoleniu tych terenów także jej wypędzenie. 

Świat dawnych, mazowieckich Olendrów - mistrzów melioracji, kopania rowów, stawów, sypania grobli i wałów - jest obecnie niszczony przez kolonizację podmiejską. Unicestwieniu uległa pamięć o ludziach, coraz więcej dawnych gospodarstw jest rozbieranych lub przebudowywanych tak, że tracą dawny wygląd i funkcjonalność. Zmianie uległ nadrzeczny krajobraz olędrskich wsi. Pozarastały stawy, rowy, rozsypały się mostki i groble, wycięto stare drzewa.

W trakcie prezentacji, p. Paweł zorganizował pokaz zdjęć powstałych w trakcie badań terenowych prowadzonych na lewym brzegu Wisły od ujścia Bzury do Czosnowa.

Po prezentacji rozgorzała dyskusja wśród uczestników spotkania.

cmentarz w Śladowie
dawny zbór ewangelicki w Secyminie 
zagroda olęderskawtorek, 1 lutego 2011

Harmonogram spotkań LUTY 2011


2 II – spotkanie towarzyskie
9 II – "Zapomniany świat Olendrów (dorzecze Wisły, Puszcza Kampinowska) - referuje Paweł Matwiejczuk – kustosz Muzeum Etnograficznego w Warszawie
16 II – spotkanie towarzyskie
23 II – "Smak łap niedźwiedzia" - pogadankę wygłosi prof. Piotr Głowacki - szef polskich polarników