środa, 11 grudnia 2013

11 XII 2013 - relacja ze spotkania z Andrzejem Arcimowiczem

W środę 11 grudnia 2013 roku w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyło się spotkanie z Andrzejem Arcimowiczem - myśliwym, dziennikarzem, artystą grafikiem i wydawcą. Tematem przewodnim spotkania była opowieść o Mirosławie Pokorze, sportretowanym przez gościa spotkania w jego książce pt. "Mirek".


Mirosław Pokora (ur. 1933 w Warszawie, zm. 2006) – polski ilustrator książek (głównie literatury dziecięcej), plakacista, autor rysunków satyrycznych i karykaturzysta. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako rysownik debiutował w 1955 w tygodniku "Przyjaźń", publikował w czasopismach polskich (m.in. "Szpilki", "Świat", "Dookoła Świata", "Kurier Polski") oraz zagranicznych (m.in. norweskie "Aften Posten" i duńskie "Politiken"). Mirosław Pokora jest też autorem książki pt. "To samo inaczej", którą również zilustrował.
Mirosław Pokora - jak wspomina Andrzej Arcimowicz w swojej książce - "...był przede wszystkim zapalonym myśliwym, traktującym polowanie jako sposób na życie. Przebywanie na łonie natury było dla niego niezwykle istotne. Zawsze był człowiekiem wolnym i niezależnym. Wyjazd na polowanie przedkładał ponad wszystkie inne zajęcia i obowiązki. Mawiał, że praca nie zając, nie ucieknie, a do lasu trzeba przecież pojechać..." 
 

niedziela, 1 grudnia 2013

Harmonogram spotkań GRUDZIEŃ 2013

4 XII - spotkanie towarzyskie i koncert pt.: "Spotkajmy się z muzyką";
11 XII - Andrzej Arcimowicz - myśliwy, artysta grafik, dziennikarz, wydawca. Spotkanie pod hasłem: Dużo dobrego o Mirku Pokorze - myśliwym, artyście grafiku, człowieku wielkiego serca;
18 XII - spotkanie wigilijne.

środa, 27 listopada 2013

27 XI 2013 - relacja ze spotkania z Radosławem Orzełowskim i Ryszardem Thomas

W środę, 27 listopada 2013 r., w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyło się spotkanie poświęcone tematowi: Rzecz o łowiectwie - za i przeciw, na podstawie książki Herberta Karchleutera. Prelegentami byli członkowie klubu Radosław Orzełowski i Ryszard Thomas. Na spotkaniu świętowano również urodziny naszego kolegi klubowego Zbyszka Sochy.
Jako podsumowanie spotkania, niech posłużą słowa Wiesława Krawczyńskiego, który w pierwszym, polskim podręczniku na temat łowiectwa, wydanym w 1924 roku pisał tak:
Bezwzględnie błędnym jest zapatrywanie, że ilościowe rozmnażanie się zwierzyny postępowałoby dodatnio, gdyby się na nią nie polowało. Gdybyśmy do tego dopuścili, zwierzyna drapieżna, silniejsza konstrukcją i bardziej odporna, wzięłaby rychło stanowczą przewagę nad użyteczną zwierzyną słabszą, którą by szybko wyniszczyła. Przy zaniedbaniu selekcji – co regulujemy odstrzałem – doszłoby wkrótce do zwyrodnienia i do zdziesiątkowania zwierzyny łownej przez choroby i epidemie. Przez zawieszenie odstrzału dopuścilibyśmy czasowo do nadmiernych szkód tak w gospodarstwie leśnym, jak i na roli. Z powyższych względów wręcz groteskowymi są takie powiedzenia, że polowanie to mord, że jest to przyjemność okupiona życiem zwierza, że powinien on się dowolnie rozmnażać, żyć jak długo chce i ginąć śmiercią naturalną. Brzmi to dla niektórych ludzi może uczuciowo, ale wykazuje brak zastanowienia, albo brak znajomości kardynalnych zasad podtrzymywania gatunku. Jak już wyżej wykazałem, nie wystarczy operować tylko uczuciami... Nie można wychodzić z tego punktu widzenia, że zwierz przyczynia się do ozdoby krajobrazu, a nie baczyć, że z czasem wyginąłby zupełnie, gdyby go pozostawiono własnemu losowi...”.

I dalej Wiesław Krawczyński pisze: "… Ludzkość doszła już do niezachwianego pewnika, że zachowanie równowagi w przyrodzie jest kanonem zasadniczym i koniecznym. W tej zaś przyrodzie lasy i pola, góry i rzeki , jeziora i bagna, oraz zwierzyna na tychże niwach żyjąca – stanowi łącznie biocenozę, składającą się na wspaniałą całość, jakiej nie ma sobie równej. Gdy zaś zwierzyna stworzona jest dla użytku rodzaju ludzkiego – dla którego w mrocznych dla historii czasach stanowiła główny artykuł żywnościowy – postępowalibyśmy błędnie, gdybyśmy nie zmierzali do zachowania tej koniecznej równowagi przyrodniczej. A równowaga będzie wówczas, jeżeli: nie dopuścimy do zwyrodnienia zwierzyny, do grasowania między nią chorób i potomstwa obciążonym wadami rodzicieli; do przewagi jednego gatunku nad drugim; do wyrugowania zwierzyny użytecznej przez zwierzynę drapieżną. Trzeba bowiem i to podkreślić, że gdy dawniej dzielono zwierzynę na użyteczną i szkodliwą, to z biegiem czasu życie wykazało, że nie można określać pewnego gatunku szkodliwym dlatego, że ten gatunek czyni kiedyś, komuś jaką szkodę, bo tenże sam gatunek działa w innym wypadku bardzo pożytecznie...

Oczywiście nie każdy może być myśliwym.– jak pisze W. Krawczyński:
Dobrym myśliwym może być tylko osobnik, w którym tę „żyłkę myśliwską”. zapaliła iskra Boża, który myślą i jestestwem lgnie z natury do polowań..., bo sztuka myśliwska uczy człowieka wielu spostrzeżeń, uszlachetnia naukę cierpliwości, rozwagi, opanowania namiętności, a rozumnie uprawiana służy jak najlepiej zdrowiu. Im więcej człowiek przebywa w towarzystwie kryształowo czystej przyrody nie znającej fałszu i obłudy, im częściej zbliża się do krynicy rzeczywistego piękna, jakim jest niepokalane tło i czysta arena myśliwskich zapasów, im więcej poznaje subtelny chociaż powikłany mechanizm przyrody – tym więcej oddala się od prądów złej miary, a tym więcej zbliża się do poznania prawdy. Łowiectwo daje również sposobność do podglądnięcia i przestudiowania obyczajów dzikiego zwierza, od którego uczyć by się nam nieraz należało regulaminu i prostoty życia...
To piękne i mądre słowa i mimo że napisane wiele lat temu, to w dużej części zachowały aktualność. Słowa te dedykujemy przeciwnikom łowiectwa. piątek, 22 listopada 2013

Zmiana harmonogramu spotkań LISTOPAD 2013

Informujemy o zmianie w harmonogramie spotkań LISTOPAD 2013: 

27 XI - Radosław Orzełowski i Ryszard Thomas - członkowie klubu mówić będą na temat: Rzecz o łowiectwie - za i przeciw, na podstawie książki Herberta Karchleutera

środa, 20 listopada 2013

20 XI 2013 - fotorelacja z inauguracji nowej siedziby Klubu Myśliwskiego Hubertus

W środę, 20 listopada 2013 r., Klub Myśliwski Hubertus zainaugurował działalność w nowej siedzibie ulokowanej w budynku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 54. Poniżej migawki ze spotkania:poniedziałek, 18 listopada 2013

Nowe miejsce spotkań Klubu Myśliwskiego Hubertus - Warszawa, ul. Raszyńska 54.

Informujemy wszystkich członków i sympatyków Klubu Myśliwskiego Hubertus, że po 11 latach funkcjonowania klubu przy ul. Żurawiej 20, klub zmienia siedzibę i miejsce spotkań.

Począwszy od środy 20 listopada 2013 roku klubowe spotkania będą odbywały się w nowej siedzibie mieszczącej się w budynku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54.


Wyświetl większą mapę

Spotkania odbywają się niezmiennie w każdą środę o godz. 17:00.

środa, 6 listopada 2013

6 XI 2013 - relacja z klubowej biesiady myśliwskiej HUBERTOWINY 2013

W środę 6 listopada 2013 roku, w siedzibie Klubu Myśliwskiego Hubertus przy ul. Żurawiej 20 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dnia patrona myśliwych - Hubertowiny.

Gościem specjalnym spotkania był kol. Stanisław Wziątek - przewodniczący parlamentarnego Zespołu ds. Tradycji i Kultury Łowieckiej.

Program spotkania obejmował koncert Zespołu Sygnalistów "Pasja", wspólną biesiadę przy muzyce i śpiewie oraz inne atrakcje m.in. prezentację "Księgi Hubertusa" wydanej z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Klubu.


Do Klubu przyjęto dwu nowych członków kol. Bogusława Zdrajkowskiego oraz kol. Stanisława Klepackiego.

Poniżej migawki ze spotkania:

piątek, 1 listopada 2013

Harmonogram spotkań LISTOPAD 2013

6 XI - HUBERTOWINY 2013 o godz.19:00 (zaproszenia w klubie) 
13 XI - spotkanie towarzyskie
20 XI - Andrzej Arcimowicz, dziennikarz - temat: Wszystko o Mirku Pokorze
27 XI - spotkanie towarzyskie 

wtorek, 1 października 2013

Harmonogram spotkań PAŹDZIERNIK 2013

2 X - Piotr Świda - dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie - refleksje współorganizatora III Kongresu Kultury Łowieckiej
9 X - Bohdan Jasiewicz, dziennikarz, były redaktor naczelny "Łowca Polskiego" - spotkanie na temat: Mapa łowiecka II RP.
16 X - spotkanie towarzyskie
23 X - spotkanie towarzyskie i organizacyjne Hubertowin 2013 (6.IX)
30 X - Radosław Orzełowski i Ryszard Thomas - członkowie klubu mówić będą na temat: Rzecz o łowiectwie - za i przeciw, na podstawie książki Herberta Karchleutera

niedziela, 28 lipca 2013

Zaproszenie na XI Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej w RadzyminieXI Mazowiecki Konkurs Sygnalistów
i Muzyki Myśliwskiej

Radzymin 3-4.08.2013

Komitet organizacyjny:
Mazowieckie Organizacje Łowieckie,
Burmistrz Radzymina oraz Koła Łowieckie
"Przepiórka" w Radzyminie
"Kamera" i "Bory" w Warszawie
zaprasza na
XI Mazowiecki Konkurs
Syganlistów i Muzyki Myśliwskiej
oraz
X Krajowy Konkurs Zespołów Rodzinnych
Sygnalistyki i Muzyki Myśliwskiej
który odbędzie się
w Radzyminie (Hala Sportowa)
Al. Jana Pawła II 20
w dniach
3 i 4 sierpnia 2013 roku