środa, 17 maja 2017

17 V 2017 - fotorelacja ze spotkania z Andrzejem Arcimowiczem

W dniu 17 maja 2017 r. w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyło się spotkanie z naszym Gościem, Kol. Andrzejem Arcimowiczem, który w wyjątkowy sposób przybliżył nam sylwetki kilku znanych postaci, naszych Kolegów myśliwych. Poniżej migawki ze spotkania:

środa, 18 listopada 2015

18 XI 2015 - relacja ze klubowej biesiady myśliwskiej HUBERTOWINY 2015

W dniu 18 listopada 2015 w Klubie Myśliwskim "Hubertus" odbyła się doroczna biesiada z okazji dnia patrona myśliwych.

Przybyłych gości powitał Krzysztof Czyszewski. Mieliśmy zaszczyt gościć Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej kol. Gustawa Mroczkowskiego.


Po odegraniu hejnału klubu przez Janusza Gocalińskiego, wręczono legitymacje i kulawki nowym członkom, kol. Hubertowi Ogarowi i kol. Henrykowi Sadlińskimu.


Atrakcją spotkania było wręczenie aktu nadania nadzwyczajnego członkostwa Klubu Hubertus w Warszawie, Adasiowi synowi Beaty i Krzysia. Ze względu na jego młodociany wiek, Rada podjęła decyzję, iż atrybuty związane z rzeczywistym członkostwem Klubu uzyska - na własną prośbę - po osiągnięciu pełnoletności.


środa, 28 października 2015

28 X 2015 - relacja ze spotkania z Hubertem Ogarem

W środę 28 października 2015 r. odbyło się w Klubie Myśliwskim Hubertus spotkanie zatytułowane "Pasje nie tylko myśliwskie. Twórczość z "mchu i paproci"". Spotkanie poprowadził nasz kolega Hubert Ogar - leśnik i myśliwy, który przybliżył nam swoją twórczość inspirowaną przyrodą. 

Z zachwytem podziwialiśmy misternie wykonane z drutu motywy roślinne.
środa, 21 października 2015

21 X 2015 - relacja ze spotkania z Joanną Kałużyńską i Dariuszem Hanczarkiem


W dniu 21 października 2015r. w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyła się prelekcja koleżanki Joanny Kałużyńskiej i kolegi Dariusza Hanczarka na temat potrzeby prowadzenia edukacji dotyczącej zasad kształtowania wizerunku polskiego łowiectwa. „Gra o dobre imię - zasady kształtowania pozytywnego wizerunku polskiego łowiectwa” – pod takim tytułem zostały zaprezentowane efekty pracy ich zespołu. Prelekcja dla klubowiczów miała charakter roboczy, aczkolwiek efekty pracy tego zespołu, wykorzystano z powodzeniem już w trakcie XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ w dniu 12 września 2015r.

Koleżanka Joanna Kałużyńska, prowadząca z sukcesami od wielu już lat edukację łowiecką, zaprezentowała uzasadnienie dwóch ważnych uchwał, które delegaci zjazdu przyjęli, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków naszego związku.

Istotne dla prezentowanego zagadnienia pozostaje tło, na jakim mają miejsce aktualne zjawiska wpływające na sposób postrzegania łowiectwa. Do nich nawiązywał kolega Dariusz Hanczarek przedkładając zgromadzonym klubowiczom szereg definicji wprowadzających w sedno zagadnienia.

Kontekst, w świetle którego pojawiają się przed PZŁ problemy decyzyjne dotyczące sposobów promocji łowiectwa i edukacji łowieckiej jest ważny. Z jednej strony aktywność ruchów anty-łowieckich. Aktywność ruchów obrońców zwierząt. Działania ruchów sabotujących myśliwych oraz łowiectwo. Aktywność ruchów ekologicznych. Rosnąca konkurencja na polu ochrony przyrody ze strony nowych ruchów, a także presja ze strony tzw. niekonsumpcyjnych użytkowników przyrody przybiera niespotykane wcześniej rozmiary. Często atakujących myśliwych za fakt „zabijania” zwierzyny. Za fakt „eliminowania” psów i kotów domowych wolno biegających w łowiskach. Za fakt posiadania przywileju strzelania z broni palnej do (przysłowiowej już) „mamy Bambiego” i jej uśmiercania. Za fakt „kłusowania”, obwiniając niesłusznie środowisko myśliwych za tolerowanie zjawiska i jego eskalację. Te wszystkie zjawiska w połączeniu z niewiedzą lub bardzo mała wiedzą społeczeństwa o polskim łowiectwie i jego roli w życiu gospodarczo-społecznym stanowią istotne tło dla decyzji, przed którymi stają władze związku oraz jego mecenas – polskie państwo.

Z drugiej strony polskie rolnictwo, eksport żywności przeżywa okres rozkwitu i polska żywność powraca na swoje należne i tradycyjnie ważne miejsce w europejskiej gospodarce. Wizerunek naszego kraju w oczach polskiego, ale zasadniczo europejskiego społeczeństwa w zakresie tego jak traktuje się zwierzęta hodowlane oraz łowne w naszym kraju może mieć istotne, decydujące znaczenie dla postrzegania jakości polskiej żywności, cen uzyskiwanych z jej sprzedaży, renomy oraz perspektyw rozwoju w dłuższym okresie czasu. Problem wizerunku łowiectwa nie może w związku z powyższym zostać zaniechany. Nie tylko z naszego, partykularnego punktu widzenia, lecz także szerszego kontekstu, o którym mówili nasi prelegenci.

Przywołano akty prawne, które nakazują członkom naszego związku dbać o dobre imię. Przywołano także Europejska Kartę Łowiectwa i Bioróżnorodności, przyjętą w 2007r. w Warszawie, jako źródło inspiracji oraz rekomendacji zasad i sposobów uprawiania łowiectwa w krajach europejskich, w tym także zasad kształtowania wizerunku. Ten swoisty spis uniwersalnych zasad może być podstawą opracowania bardziej szczegółowego planu promocji (marketingowego) łowiectwa, dla każdego związku, w każdym kraju europejskim.

Prelegenci zwracali uwagę na rosnącą rolę mediów społecznościowych w kształtowaniu wiedzy na temat łowiectwa. Szczególnie wśród młodzieży i pokolenia 20- i 30-latków. Przestrzegali wielokrotnie w trakcie prelekcji przed spontanicznym, nieprzemyślanym używaniem portali społecznościowych do kreowania swojego, prywatnego wyobrażenia wizerunku łowiectwa. Przedłożyli szereg przykładów obrazujących naiwny, niekorzystny sposób wykorzystywania portali społecznościowych do zamieszczania i publikowania treści o tematyce łowieckiej. Także takich treści (zdjęć, filmów, relacji z polowań), w których łamane są zasady etyki łowieckiej oraz zasady bezpieczeństwa wykonywania polowań. Brak spójności w kreowaniu treści łowieckich w mediach społecznościowych nasi prelegenci zdefiniowali, jako przykład „wizerunkowego kłusownictwa” uprawianego często przez samych myśliwych. Także tych, przybywających do naszego kraju w ramach turystyki łowieckiej. Wskazali na potrzebę objęcia tej sfery działalności członków związku większą uwagą władz okręgowych i centralnych. Dobre praktyki łowieckie oraz etyka powinny wkroczyć także w sferę świata cyfrowego, według prelegenta- kolegi Dariusza.

Owoce pracy zespołu, do którego udało się pozyskać społeczne zaangażowanie specjalistów ds. wizerunku z Szkoły Głównej Handlowej, w tym postać tak zasłużoną, jak prof. Klemensa Białeckiego, wieloletniego myśliwego, nemroda, napełniają nas optymizmem. Prelegenci zaprezentowali materiały, wnioski oraz osoby zaangażowane w projekt związany z „grą o dobre imię łowiectwa” i uzyskali ciepłe przyjęcie klubowiczów oraz ich poparcie.

Warto dodać, że pierwsze oficjalne zaprezentowanie materiału szkoleniowego miało miejsce kilka dni później, w dniu 24 października 2015r. na kursie dla adeptów łowiectwa organizowanym przez ZO PZŁ w Warszawie. Szkolenie poprowadził kolega Dariusz Hanczarek, dla uczestników jesiennej edycji kursu.

Czy PZŁ winno aktywnie reagować na bezpośrednio adresowane ataki w celu obrony swego dobrego imienia? Czy brak reakcji nie będzie odebrany jako przyznanie racji atakującym? Ważne w kontekście rozpoznawanych problemów jest również to, że PZŁ chce zrewidować (sprawdzić) swoje dotychczasowe działania i podjąć adekwatne do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej (powszechnie promowanej ekologii i ekologizacji konsumpcji) działania na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego łowiectwa.

wtorek, 13 października 2015

Wiesław Zieliński odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

W dniu 12 października 2015 r. zmarł nasz Kolega klubowy Wiesław Tadeusz Zieliński - dziennikarz, publicysta, autor opowiadań myśliwskich. To w naszym Klubie odbyła się promocja jego znakomitej książki "W Bieszczadach i gdzie indziej" i to dwukrotnie: kiedy ukazało się jej pierwsze wydanie i kolejne - bibliofilskie.


Wiesław Zieliński był doświadczonym myśliwym, członkiem Klubu Myśliwskiego Hubertus niemal od początku jego istnienia. Był wspaniałym Kolegą, lubianym i szanowanym, znanym z ogromnego poczucia humoru. Kiedy wydawaliśmy "Księgę Hubertusa", która dokumentowała 10 lat działalności naszego Klubu na potrzeby tego wydawnictwa o sobie napisał tak:
"Urodziłem się, bo innego wyjścia nie miałem. Z warszawskich urwisów na mojej ulicy byłem największym miłośnikiem przyrody. Wielu mówiło: - Ale z niego dobre ziółko. Wad mam więcej niż czerwonych krwinek, ale też i jedną zaletę. Lubię często się śmiać, nawet z samego siebie."
O Wiesiu można napisać jeszcze: dziennikarz, publikował w prasie centralnej, regionalnej i litewskiej. Były członek zwyczajny ZAIKS-u i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autor pierwszej "Encyklopedii Rozrywek Umysłowych", drukowanej w odcinkach w "W Walce Młodych (1981-1984). Założyciel i redaktor naczelny pisma "Świat Rozrywki" (1990-1994). Stały współpracownik "Łowca Polskiego" od 1964 r., obecny prawie w każdym numerze pisma. 
"To pewnie przepustka do "Księgi Rekordów Guinnesa". Jeśli nie teraz, to w 2014 - złotego jubileuszu moich stosunków partnerskich z Łowcem". 
Autor książek o tematyce łowieckiej. 
"Poluję głównie w Bieszczadach. Nigdy nie strzelam z ambony."
Odznaczony m.in ZŁOMEM i Medalem Św. Huberta. Zasłużony dla myślistwa krośnieńskiego. W Pałacu Prezydenckim udekorowany Złotym Krzyżem Zasługi za "Zasługi w pracy dla PZŁ".

Wiesiu, będzie nam Ciebie bardzo brakowało podczas spotkań klubowych, Twojej otwartości i poczucia humoru.
                                                            
                                                                              Członkowie "Klubu Hubertus"

środa, 7 października 2015

7 X 2015 - relacja ze spotkania z prof. Piotrem Głowackim

W środę 7 października 2015 r., w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyło się spotkanie tematyczne inaugurujące nowy sezon klubu. Gościem specjalnym spotkania był prof. Piotr Głowacki, który wygłosił wykład pt. "Zmiany Klimatu - człowiek "pępkiem" czy "pyłkiem" w mechanizmach współczesnych zmian. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania.

czwartek, 1 października 2015

Harmonogram spotkań PAŹDZIERNIK 2015


  7 X -  prof. Piotr Głowacki - członek klubu, myśliwy, szef polskich polarników, temat spotkania: "Zmiany Klimatu - człowiek "pępkiem" czy "pyłkiem" w mechanizmach współczesnych zmian?",
14 X -  Joanna Kałużyńska, Dariusz Hanczarek, temat spotkania: "Gra o dobre imię, czyli propozycje zasad kształtowania wizerunku polskiego łowiectwa",
21 X - spotkanie towarzyskie,
28 X - Hubert Ogar - "Pasje nie tylko myśliwskie. Twórczość z "mchu i paproci"". 

środa, 4 lutego 2015

4 II 2015 - relacja ze spotkania z Hubertem Ogarem

W dniu 4 lutego 2015 roku, na spotkaniu klubowym prelekcję wygłosił Hubert Ogar, myśliwy, absolwent SGGW Wydziału Ogrodniczego i Wydziału Leśnego oraz krakowskiego Studium Podyplomowego na Wydziale Leśnym ,,Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”. Temat dotyczył m.in. wizerunku myśliwych, ewolucji terminu myśliwy na przestrzeni dziejów, stosowania metod i narzędzi łowieckich, gatunków zwierząt na które polowano, w kontekście do współczesnego obrazu łowiectwa.
W trakcie prelekcji kol. Hubert m.in. powiedział: 
"Bycie myśliwym oznacza ogromną pasję, z którą człowiek się rodzi i od najmłodszych lat rozwija i pielęgnuje ją w sobie, aż do czasu kiedy może wstąpić w szeregi Braci Myśliwskiej. Stając się stylem życia, aż do czasu kiedy zabiją dzwony na kościelnej wieży. A nad mogiłą usłyszysz od Kolegów –niech Ci knieja szumi wiecznie –Darz Bór.”
Poniżej publikujemy w całości materiał zaprezentowany przez kol. Huberta .


poniedziałek, 2 lutego 2015

Nowe miejsce spotkań Klubu Myśliwskiego HUBERTUS

Informujemy wszystkich członków i sympatyków Klubu Myśliwskiego Hubertus, że klub zmienia siedzibę i miejsce spotkań.

Począwszy od środy 4 lutego 2015 roku klubowe spotkania będą odbywały się w nowej siedzibie mieszczącej się w restauracji Chëcz Kaszëbsko przy ul. Fosy 3 w Warszawie.

Spotkania odbywają się niezmiennie w każdą środę o godz. 17:00.
niedziela, 1 lutego 2015

Harmonogram spotkań LUTY 2015


  4 II -  Hubert Ogar - myśliwy, leśnik będzie opowiadać o "Wizerunku myśliwego wczoraj i dziś",
11 II - spotkanie towarzyskie - prowadzący Włodek Mikołajczuk, członek klubu,
18 II -  "Sygnały myśliwskie - słowa zaklęte w dźwiękach" - Janusz Gocaliński, sygnalista, myśliwy, członek klubu,
25 II - spotkanie organizacyjne "Marczaki 2015", które odbędą się 11 marca.

środa, 21 stycznia 2015

21 I 2015 - relacja ze spotkania z Marysią i Jędrkiem Stopka-Faktor oraz z Marcinem, Józefą i Kubą Zubek

Na klubowym spotkaniu mieliśmy zaszczyt podejmować gości z Podhala: Andrzeja i Marię Stopkę-Faktor oraz Marcina, Józefę i Kubę Zubek. Temat spotkania: "Od polowania do myślistwa - z historii słynnych rodów zakopiańskich".

Marcin Zubek - Prezes Związku Podhalan Oddział w Zakopanem uświetnił spotkanie opowieścią o Janie Krzepkowskim (właściwe nazwisko Gąsienica) znanym jako Sabała, legendzie Podhala, muzykancie, góralskim gawędziarzu, przewodniku tatrzańskim, a także myśliwym. 


Zasłynął jako myśliwy polując zarówno legalnie, na polowaniach  organizowanych, jak również, najczęściej kłusując, między innymi na niedźwiedzie, kozice, świstaki. 

Sabała stał się symbolem góralszczyzny. Góry były całym jego życiem.


..Najlepiej byta było, kiedy my sie wybrali kany we wierchy - haj ! Tam my by se watrę nakładli i opowiadali, bo tu ta cłowiekowi jakoś ciasno, a tam to sie lepiej dycho ...


środa, 14 stycznia 2015

14 I 2015 - relacja ze spotkania z Henrykiem Usakowskim

W środę 14 stycznia 2015 roku, kol. Henryk Usakowski obchodził w klubie jubileusz 85-lecia urodzin. Kol. Henryk Usakowski ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. W handlu zagranicznym przepracował 55 lat, zaczynając od praktykanta, kończąc na stanowisku dyrektora naczelnego. Ma żonę dwie córki, zięciów i dwóch wnuków. Włada kilkoma językami obcymi, zwiedził wiele krajów na różnych kontynentach. Obok pasji jaką jest myślistwo, interesuje się boksem i hokejem na lodzie. Kocha przyrodę i przebywanie na działce znajdującej się w lesie. Do Klubu Myśliwskiego "Hubertus" należy od kilku lat. Odznaczony jest wieloma orderami  państwowymi i odznaką myśliwską. Członkiem PZŁ jest od 1974.