środa, 22 stycznia 2014

22 I 2014 - GPS W SŁUŻBIE MYŚLIWYCH - relacja ze spotkania z Zbigniewem Sochą

W środę 22 stycznia 2014 roku, w Klubie Myśliwskim Hubertus odbyło się spotkanie tematyczne zatytułowane "GPS w służbie myśliwych". Referującym był kol. Zbigniew Socha - myśliwy, członek klubu.


Nowe technologie w coraz większym stopniu wkraczają w nasze myśliwskie życie. Jeszcze nie tak dawno, aby poradzić sobie z orientacją w terenie, myśliwy musiał znać łowisko, jak "własną kieszeń", co w przypadku młodych adeptów łowiectwa stanowiło nie lada wyzwanie, okupione licznymi zgubieniami się w lesie, czy też godzinnymi wędrówkami po terenie, aby przyswoić sobie punkty orientacyjne. 


Szczegółowa znajomość łowiska to elementarz myśliwski, jednak kto z nas - choć raz - nie miał problemów z trafieniem na ambonę w czasie nocnego wyjścia lub ustaleniem swojej pozycji w lesie po intensywnym poszukiwaniu postrzałka? Coraz częściej myśliwi mają też możliwość polowania w gościnnych łowiskach, co jest przyczyną częstych problemów z orientacją w nieznanym terenie. 

Dziś istnieje wiele nowoczesnych technologii, które potrafią myśliwskie życie ułatwić i rozwiązać częste problemy, z jakimi myśliwy boryka się w terenie. Jedną z takich technologii jest GPS, czyli określanie położenia przy pomocy satelit krążących na orbicie geostacjonarnej ziemi. 

Dla wielu kolegów takie nowinki jak GPS, to zbytek czy niepotrzebny gadżet… z własnego doświadczenia jednak wiemy, że GPS może okazać się bardzo przydatny w naszej myśliwskiej aktywności.

Poniżej publikujemy najważniejsze informacje na temat technologii GPS i jej przydatności dla myśliwego, które kol. Zbyszek Socha przedstawił w swoim referacie. 

Co to jest GPS ?


Globalny system pozycjonowania (GPS, Global Positioning System) to sieć satelitów, które krążą po orbitach okołoziemskich i wysyłają sygnały do odbiorników GPS oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej. System umożliwia precyzyjne określanie położenia, prędkości poruszania się i wysokości nad poziomem morza.

Jak działa system GPS?

System GPS to konstelacja 27 zasilanych energią słoneczną satelitów, które poruszają się wokół ziemi po orbitach zbliżonych do kołowych na wysokości około 20 000 km. Orbity są wytyczone w taki sposób, że w dowolnym miejscu na powierzchni planety można uzyskać łączność z co najmniej czterema spośród krążących wokół ziemi satelitów. 

Każdy satelita wysyła sygnał elektromagnetyczny — impuls mikrofalowy — który informuje o obecności nadajnika użytkowników wszystkich urządzeń odbiorczych, które są w stanie odebrać sygnał. Każdy z odbiorników GPS odbiera zatem przez cały czas sygnały z czterech satelitów równocześnie. Na podstawie tych danych wbudowany komputer precyzyjnie określa odległość użytkownika od każdego z czterech satelitów, a następnie oblicza jego dokładną pozycję na powierzchni planety z dokładnością do kilku metrów.

Zastosowania systemu GPS.

System GPS został zaprojektowany dla celów wojskowych i wywiadowczych w szczytowej fazie zimnej wojny w latach 60-tych. W latach 80-tych system GPS został jednak udostępniony dla zastosowań cywilnych. Obecnie miliony użytkowników korzystają z nawigacji satelitarnej do wyznaczania drogi z punktu A do punktu B oraz do wielu innych zastosowań. Ogólnodostępne odbiorniki GPS są wykorzystywane głównie do nawigacji i planowania trasy. Kierowcy, przy użyciu urządzenia do nawigacji satelitarnej mogą określać swoją dokładną pozycję oraz przemieszczać się zgodnie z wyznaczoną trasą z punktu A do punktu B.  

Przydatność technologii GPS w myślistwie. 

Orientacja w terenie. Odbiornik GPS pozwala myśliwemu na precyzyjne wyznaczenia pozycji w łowisku, odnajdywania drogi od punktu orientacyjnego do punktu kontrolnego (np. odnalezienie ambony w nocy bez używania latarki) oraz w celu zagwarantowania bezpiecznego powrotu do punktu rozpoczęcia polowania. Odbiornik GPS pozwala zaznaczyć dany punkt na mapie, tak aby umożliwić powrót dokładnie w to samo miejsce. 

Inwentaryzacja terenowaTechnologia GPS umożliwia inwentaryzację obiektów terenowych, takich jak urządzenia łowieckie (ambony, zwyżki, paśniki, lizawki, nęciska, posypy, kosze lęgowe), miejsca bytowania zwierzyny (ostoje, mateczniki), miejsca upraw leśnych (np. ogrodzone szkółki leśne, młodniki). Pozycje takich obiektów nanoszone są na mapy obsługiwane przez oprogramowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej. Oprócz oczywistej zalety, jaką jest ułatwienie w odnajdywaniu obiektów terenowych, zastosowanie technologii GPS do zmapowania łowiska pomaga również w lepszym planowaniu jego zagospodarowania. Dokładne mapy topograficzne łowiska wraz ze zinwentaryzowanymi obiektami pozwalają również planować przebieg pędzeń na polowaniach zbiorowych i precyzyjnie wyznaczać poszczególne stanowiska.

Szacowanie szkód łowieckich z użyciem GPS. Większość odbiorników turystycznych GPS posiada możliwość pomiaru pola powierzchni. Procedura pomiaru jest bardzo prosta i ogranicza się do przejścia lub przejechania wraz z odbiornikiem dookoła mierzonej działki, wzdłuż jej granic. Pozwala to na precyzyjne oszacowanie powierzchni uszkodzonych upraw, dzięki czemu w wielu przypadkach unika się sytuacji konfliktowych związanych z zaniżaniem lub zawyżaniem pomiarów uszkodzeń. 


Praca z psem w lesie. Dla myśliwych, którzy polują z psami na dużą odległość (gończe, płochacze, dzikarze) przydatne mogą okazać się systemy śledzenia psów. System - oparty na technologii GPS - potrafi wskazać pozycję psa i wyświetla ją na mapie topograficznej łowiska, nawet wtedy, gdy psa nie widać ani nie słychać. System obejmuje przenośne urządzenie nawigacyjne GPS oraz obrożę wyposażoną w odbiornik sygnałów satelitów GPS i antenę VHF. Obroża przesyła pozycję psa do ręcznego urządzenia nawigacyjnego co 5 sekund, dzięki czemu bieżąca pozycja psa jest zawsze widoczna na mapie, podobnie jak ślad przebytej przez niego drogi. Urządzenie rejestruje także dokładny dystans przebyty przez psa. System daje również możliwość wyświetlenia kompasu, który wskazuje lokalizację psa oraz pokazuje, czy pies biegnie, siedzi lub wystawia zwierzynę Systemy śledzenia psów umożliwiają jednoczesne śledzenie do 10 psów znajdujących się w odległości do 15 km od urządzenia. 

Podsumowanie.


Zastosowanie systemu GPS pierwotnie spełniało rolę nawigacji, jednakże wraz z rozwojem technologii i techniki telekomunikacyjnej jego zastosowanie znacznie się rozszerzyło i obecnie za jego pośrednictwem jesteśmy połączyć ustalanie pozycji z innymi danymi.  Już dziś istnieją programy do obserwacji na swoim urządzeniu ruchu innych kolegów, a od tego krok już tylko do elektronicznej ewidencji pobytu w łowisku. Warunkiem koniecznym będzie posiadanie przez wszystkich członków koła urządzeń wyposażonych w technologię GPS. Coraz częściej taką rolę pełnią nowoczesne telefony komórkowe posiadające wbudowany moduł GPS.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz