środa, 20 lutego 2013

20 II 2013 - relacja ze spotkania z Ryszardem Dzialukiem


W środę 20 lutego 2013 r. w Klubie Myśliwskim Hubertus mieliśmy przyjemność gościć Ryszarda Dzialuka - Dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego, który przedstawił zgromadzonym problematykę funkcjonowania lasów - produkcyjną i pozaprodukcyjną - w obecnej rzeczywistości. 

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne funkcje - ekologiczne, społeczne i produkcyjne. Ustawowym obowiązkiem jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej ukierunkowanej na zachowanie trwałości lasów oraz powiększenie zasobów leśnych i ciągłości ich wielostronnego użytkowania.


Biuro Nasiennictwa Leśnego jest jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Ministra Środowiska.Działalność biura to spektrum wielu zagadnień dot. obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym pozyskiwanym i wykorzystywany do zalesień obszarów mało odpornych na zanieczyszczenia przemysłowe, podatne na degradacje szkodliwych owadów.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz