środa, 5 października 2011

5 X 2011 - ZWIERZĘTA I ICH PRAWA - relacja ze spotkania z prof. dr hab. Janem Woleńskim

Po wakacyjnej przerwie ruszył kolejny cykl spotkań tematycznych w Klubie Myśliwskim Hubertus. Na pierwsze, październikowe spotkanie tematyczne został zaproszony prof. dr hab. Jan Woleński - polski filozof analityczny, logik i epistemolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość przedstawił swój wykład na temat poglądów filozofów o miejscu zwierząt w antropologicznym wszechświecie, jak również koncepcji praw zwierząt.


Profesor Woleński, choć, jak sam stwierdził na początku swojego wystąpienia, nie jest myśliwym, wprowadził zgromadzonych w Klubie Myśliwskim Hubertus myśliwych i sympatyków łowiectwa w świat rozważań filozoficznych na temat natury istnienia, rozumienia i budowania relacji człowiek-zwierzęta. 


Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z poglądami filozofa na temat złożoności życia zwierząt w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej oraz ich zdolności do odczuwania fizycznego bądź emocjonalnego bólu lub przyjemności. Nasz gość przedstawił, jak zmieniały się na przestrzeni dziejów poglądy filozofów na temat kształtowania relacji człowiek-zwierzęta oraz jak kształtują się obecnie główne podejścia do kwestii etyki zwierząt oraz na jakich założeniach filozoficznych opierają się. 


Profesor wprowadził zgromadzonych w meandry rozważań filozoficznych na temat praw zwierząt, które według współczesnego podejścia filozoficznego są "podmiotami życia", a więc posiadają prawa moralne. Z drugiej strony nasz gość przedstawił poglądy krytyczne względem ruchu praw zwierząt, między innymi stanowisko, że z posiadaniem praw łączy się nałożenie zobowiązań-obowiązków na stronę, które te prawa posiada - skoro zwierzęta nie są w stanie być podmiotem obowiązków moralnych, to dyskusyjne jest także przyznanie im praw.  Istotę tych dylematów, nasz gość zaprezentował na tle koncepcji szowinizmu gatunkowego,  według której każdy gatunek świata zwierzęcego dba o interes własnego gatunku, a więc błędne jest twierdzenie, że również człowiek przy podejmowaniu decyzji moralnych powinien brać pod uwagę interesy wszystkich stron. 

Na koniec nasz gość przedstawił swoje poglądy na temat aspektów moralnych związanych z myślistwem, przeciwstawiając między innymi gospodarkę łowiecką przemysłowej eksploatacji zwierząt gospodarczych. Podniósł też temat hipokryzji współczesnej cywilizacji wynikającej z tworzenia obszaru tabu na temat uprzedmiotowienia i uprzemysłowienia milionów powołanych do istnienia zwierząt, które służą jedynie do zaspokojenia potrzeb życiowych ludzi. 


Uczestnicy spotkania ocenili wykład profesora za bardzo interesujący, podnosząc, że zaprezentowana tematyka jest bardzo rzadko podejmowana w obiektywny sposób, pobudzając jednocześnie do głębokiej refleksji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz